Danh Sách Cựu Giáo Sư & Nhân Viên THKTCT (Truoc 1975)

Danh Sách Cựu Hiệu Trưởng, Giáo Sư và Nhân Viên đã làm việc tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng trước 30-4-1975.
Post Reply
User avatar
Công Minh
Site Admin
Posts: 259
Joined: August 21st, 2012, 2:21 am

Danh Sách Cựu Giáo Sư & Nhân Viên THKTCT (Truoc 1975)

Post by Công Minh » March 18th, 2015, 11:27 am

DANH SÁCH QUÍ GIÁO SƯ VÀ CÔNG CHỨC ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG
ĐƯỢC SƯU TẦM ĐẾN NGÀY 30/4/1975


Giám học: G.s Phan Văn Long.
Giám học: G.s Nguyễn Đỗ Hùng.
Tổng giám thị: G.s Nguyễn Mẫn.
Tổng giám thị: G.s Lê Văn Thống.
Tổng giám xưởng: G.s Phan Văn Mão.
Tổng giám xưởng: G.s Lưu Luân Trọng.
Tổng giám xưởng: G.s Bạch Quang Đôi.
Hiệu đoàn: G.s Nguyễn Đình Cường.
Sinh hoạt học đường: G.s Vũ Ngọc Hoán.

BAN TOÁN

G.s Phan Nhất Hùng.
G.s Nguyễn Đỗ Hùng
G.s Hoàng Kim Hùng.
G.s Cát Văn Lộc.
G.s Cù An Hưng.
G.s Phan Trương Dần.
G.s Nguyễn Sỹ Long.
G.s Nguyễn Văn Hội.
G.s Lê Trường Long.
G.s Nguyễn Đức Thiêm.
G.s Nguyễn Văn Nổi.
G.s Nguyễn Đức Lưu.
G.s Phạm Huy Nhật.
G.s Nguyễn Phúc.
G.s Đống Văn Quan.
G.s Trần Hữu Thậm.
G.s Trần Công Lang.
G.s Trần Văn Hiệng
G.s Nguyễn Văn Nhâm.

BAN LÝ HÓA

G.s Trịnh Khải
G.s Vũ Mộng Hà
G.s Đặng Trí Biên
G.s Vũ Như Hoằng
G.s Đỗ Mạnh Hùng
G.s Nguyễn Duy Hải
G.s Phạm Văn Hùng
G.s Lê Văn Vượng
G.s Nguyễn Đức Hậu
G.s Trương Trọng Trác
G.s Đinh Trung Nghĩa
G.s Nguyễn Xuân Khai

BAN THỂ DỤC THỂ THAO

G.s Phan Văn Sửu
G.s Phan Hữu Thành
G.s Nguyễn Thanh khiêm
G.s Vũ Viết Thịnh

BAN CÔNG DÂN VÀ VIỆT VĂN

G.s Hoàng Tùy
G.s Trần Đức Mẫn
G.s Trần Quang Hải
G.s Vũ Hữu Nho
G.s Trần Thế Xương
G.s Lê Thanh Liêm
G.s Nguyễn Khánh Nhuần
G.s Chu Trung Hưng
G.s Lê Trọng Lễ
G.s Trần Văn Thông

TRIẾT HỌC

G.s Nguyễn Mẫn
G.s Nguyễn Thiệu Hùng
Cô Phong

BAN NỮ CÔNG

G.s Bùi Thị Phùng
G.s Lê Thị Ngọc Dung
G.s Nguyễn Thị Nguyệt

BAN KỸ NGHỆ HỌA

G.s Trần Văn Đặng
G.s Dương Khắc Long
G.s Ngô Đình Hay
G.s Trần Thế Can
G.s Trần Phát Lạc
G.s Lương Sươn Khen
G.s Nguyễn Đình Lâm
G.s Phạm Chí
G.s Lê Đình Cần
G.s Phạm Trí Đồng
G.s Lê Văn Mạnh
G.s Phạm Văn Tài
G.s Lưu Bá Đại
G.s Nguyễn Văn Bài
G.s Trần Văn Truyền

BAN SINH NGỮ (Anh Văn)

G.s Trần Bách Hùng
G.s Hà Văn Nghệ
G.s Phùng Thịnh
G.s Nguyễn Văn Lan
G.s Hoàng Diệm
G.s Nguyễn Đình Hải
G.s Đinh TRường Hiển
G.s Trần Thị Mỹ Hạnh
G.s Lê Văn Thống
G.s Trần Ngọc Ẩn
G.s Lê Thanh Vân
G.s Trần Vĩnh Phước
G.s Phạm Minh Trực
G.s Lâm Ngọc Châu
G.s Trịnh Xuân Đính

BAN GIÁM THỊ

G.s Lê Văn Thống
G.s Trần Vĩnh Phước
G.s Nguyễn Thành Nghĩa
G.s Đỗ Nguyên Tá
G.s Vũ Huy Khoa
G.s Nguyễn Đình Lẵm
G.s Đoàn Văn Hóa
G.s Tô Hoàng Nam
Gs Võ Văn Kim
G.s Huỳnh Văn Hùng
G.s Ngô Như Kiêm
G.s Ngô Văn Kiên
G.s Phạm Văn Tài
G.s Phạm Văn Trầm
G.s Vũ Đức Ngạc
G.s Nguyễn Văn Thạch
G.s Đỗ Văn Phú


PHÒNG HÀNH CHÁNH

Ông Huỳnh Thanh Phong
Ông Nguyễn Trung Thành
Ông Nguyễn Trọng Doanh
Ông Bùi Đức Thiều
G.s Hoàng Tùy
Ông Trịnh Văn Lan
Cô Nguyễn Thị Nhánh
Cô Bùi Thị Ngát
Cô Phạm Thị Nam
Cô Huỳnh Thị Bé
Cô Nguyễn Thị Tuyết
Cô Trần Thị Huỳnh Anh
Ông Nguyễn Xuân Phẩm
Ông Nguyễn Văn Thông
Cô Huỳnh Thị Thanh Xuân

LÁI XE
Ông Võ Văn Đạt

GÁC CỔNG
Ông Trịnh Văn Tình
Ông Lê Văn Thọ

LAO CÔNG
Bà Bùi Thị Nghê

BAN MÁY DỤNG CỤ

Gs Triệu Văn Cẩn
Gs Dương Ngọc Bá
Gs Lê Văn Kiệt
Gs Lâm Quang Thuận
Gs Lê Thanh Thủy
Gs Trần Văn Hà
Gs Trần Văn Tôn
Gs Huỳnh Văn Tôn
Gs Nguyễn Minh Ngọc
Gs Nguyễn Văn Hai
Gs Lê Bích Ngọc
Gs Karl heinz Weigang
( Gs người Đức sau làm huấn luyện viên bóng đá Việt Nam )
Gs Hồ Bá Đinh
Gs Vương Ngọc Ẩn
Gs Trần Ngọc Cường
Gs Nguyễn Thành Long
Gs Nguyễn Phong Cảnh
Gs Lê Văn Chịa
Gs Phan Thanh Nhuận
Gs Lê Quang Tần
Gs Nguyễn Trường An
GS Nguyễn Thành Đại
Gs Trương Văn Nên
Gs Nguyễn Văn Mậu


BAN KỸ NGHỆ SẮT

Gs Nguyễn Văn Quý
Gs Hồ Văn Vầy
Gs Nguyễn Văn Y
Gs Trương Văn Khỏe
Gs Võ Văn Kim
Gs Trần Văn Đợi
Gs Đặng Thanh Hoàng
Gs Nguyễn Văn Nên
Gs Võ Thanh Tịnh
Gs Hoàng Đình Thơm
Gs Lâm Thế Oanh
Gs Trần Văn Niên
GS Nguyễn Văn Phép
Gs Đỗ Văn Út
Gs Lê Đình Thành

BAN ĐIỆN KỸ NGHỆ

G.s Lý Kim Chân
G.s Nguyễn Văn Anh
G.s Trần Ngọc Đảnh
G.s Trần Văn Đua
G.s Trần Thanh Nghĩa
G.s Đặng Thanh Tùng
G.s Đỗ Quý Hảo
G.s Trương Kim Chi
G.s Lê Tuấn
G.s Huỳnh Kỳ Xương
G.s Chỉ
G.s Trần Văn Thê
G.s Nguyễn Phước Chảnh


BAN KỸ NGHỆ GỖ

G.s Nguyễn Đình Cường
G.s Lý Thuận Thành
G.s Võ Văn Nghĩa
G.s Nguyễn Văn Trực
G.s Đặng Vĩnh Thanh
G.s Lê Văn Tiếu
G.s Lê Văn Quan
G.s Trần Văn Biện
G.s Thượng Văn Hải


BAN CƠ KHÍ Ô TÔ

G.s Phan Văn Mão
G.s Đinh Văn Dung
G.s Lưu Luân Trọng
G.s Phạm Hữu Tới
G.s Phạm Hữu Giỏi
G.s Huỳnh Văn Thức
G.s Bạch Quang Đôi
G.s Phan Văn Năm
G.s Ngô Đồng Minh
G.s Nguyễn Oanh
G.s Hồ Hoàng Phụng
G.s Bùi Quang Minh
G.s Nguyễn Văn Hai
G.s Nguyễn Văn Triệu
G.s Ngô Văn Kiên

Danh sách trên được quý thầy:
Lê Văn Thống-Nguyễn Văn Hội-Đỗ Mạnh Hùng-Võ Văn Kim-Nguyễn Văn Nên-Nguyễn Phong Cảnh-Lê Quang Tần-Võ Văn Nghiã
cung cấp sau gần 40 năm chắc chắn còn thiếu sót mong quý thầy cô thông cảm và lượng thứ…

Post Reply

Return to “Cựu Hiệu Trưởng, Giáo Sư và Nhân Viên Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest