Khấu Hao Nhà cho Mướn (Rental Property Depreciation)

Post Reply
User avatar
Phuong-Anh Nguyen
Posts: 145
Joined: August 21st, 2012, 9:04 am

Khấu Hao Nhà cho Mướn (Rental Property Depreciation)

Post by Phuong-Anh Nguyen » April 19th, 2013, 8:48 am

Trong mùa thuế năm này có nhiều người thắc mắc về luật "depreciation" (khấu hao) nhà cho mướn. Nhiều người hiểu lầm về luật này và không muốn depreciate nhà, đến khi bán nhà thì lại bị IRS tự động cho là họ đã depreciate lâu nay. Xin được chia sẻ với các anh chị.

Tất cả những vật dụng hay nhà của sử dụng trong kinh doanh (business) đều được phép khấu hao (allowable depreciation). Số lượng khấu hao (depreciation) sẽ làm giảm giá trị (basis) của món vật hay nhà cửa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lời lỗ (gain/loss) khi bán. Thường thường, nhà cửa depreciate trong vòng 27.5 năm.

Chẳng hạn, nhà mua với giá $200,000. Sau mấy năm cho mướn, số tiền khấu hao (depreciation amount) là $15,000. Nhà bán được $350,000. Tiền lời được tính như sau:
Giá trị căn nhà khi bán: $200,000 - $15,000 = $185,000
Tiền lời: $350,000 - $185,000 = $165,000

Nhiều người không muốn depreciate nhà cho mướn vì sợ khi bán, tiền lời cao phải đánh thuế nhiều. Chúng ta suy luận IRS cho phép khấu hao, đâu có nghĩa là mình phải khấu hao.

Thưa các anh chị, "allowable depreciation" này nếu không sử dụng sẽ mất đi. IRS không cần biết chúng ta có deduct tiền khấu hao mỗi năm hay không, chỉ cần biết nhà cho mướn(dùng cho business) mấy năm và "assume" mình đã khấu hao.

Do đó, xin các anh chị có nhà cho mướn chú ý điều này. Nếu những năm trước, chưa có deduct depreciation của nhà cho mướn, xin hãy làm amended tax cho năm nay, điền đơn để depreciate nhà cho những năm trước. Các anh chị có thể sữa chữa thuế của 3 năm trước.

Nếu các anh chỉ có thắc mắc hoặc biết điều gì về thuế Hoa Kỳ, xin post lên forum để chúng ta cũng chia sẻ nhau nha. Luật thuế Hoa Kỳ rất phức tạp và nhiều vô số kể, ít ai có thể biết hết mọi điều luật. Do đó, nếu có điều gì cần sửa chữa xin các anh chị góp ý để chúng ta cũng học hỏi với nhau nha.

Thân mến,

Phương-Anh

Post Reply

Return to “Luật Thuế Vụ Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest