CHỖ MỚI CỦA BÁO CÁO CHI THU CẬP NHẬT

Moderators: Phuong-Anh Nguyen, danhunglam, BTC Hội Ngộ 2013

Post Reply
danhunglam
Site Admin
Posts: 315
Joined: August 21st, 2012, 12:08 pm

CHỖ MỚI CỦA BÁO CÁO CHI THU CẬP NHẬT

Post by danhunglam » July 29th, 2013, 9:52 am

Thưa anh chị,

Báo cáo chi thu đã được cập nhật qua trang nhà www.caothang.org, bấm vào nút "Chi Thu".

Xin anh chị xem và xin cho biết những thiếu xót nếu có.
Thân mến,
Lâm Thanh Hùng

Post Reply

Return to “BÁO CÁO CHI THU VÀ DANH SÁCH ĐÓNG GÓP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest