Báo cáo chi thu cho Quỹ Tương Trợ CT

Thông báo chung, nhắn tin cho thành viên
Post Reply
User avatar
Công Minh
Site Admin
Posts: 259
Joined: August 21st, 2012, 2:21 am

Báo cáo chi thu cho Quỹ Tương Trợ CT

Post by Công Minh » February 20th, 2018, 9:48 pm

Tổng kết chi thu Tất Niên 11 Feb 2018
--------------------------------------------------
Tiền dư tất niên: 1285
Tiền quyên góp cho thầy cô: 1440
Tiền chi ra va dọn dẹp sau tiệc: -170
-------------------------------------------------
Tổng kết chi thu: $2555
Đã gửi về VN cho quỹ tương trợ thầy cô: $2500 + 25 fee (20 Feb 2018)
Còn lại $30
***************************************************************************************

Báo cáo tổng kết quỹ tương trợ thầy cô ở VN
Quỹ còn lại 2017: $1400 USD + 1.4 triệu tiền VN
- Thăm và tặng hiện kim cho 3 thầy: thầy Thống, thầy Nhâm và Thầy Huyện: $300 USD
- Phúng điếu tang lễ thầy Hay $100 USD
Còn lại $1000 USD + 1.4 triệu tiền VN, sẽ làm 50 bao lì xì mỗi bao 400.000₫ dành tặng quý thầy cô ngày tri ân sắp tới.

Quỹ còn lại (20 Feb 2018): 2500 USD gởi về sẽ để dành cho những trường hợp khẩn cấp.

User avatar
Công Minh
Site Admin
Posts: 259
Joined: August 21st, 2012, 2:21 am

Re: Báo cáo chi thu cho Quỹ Tương Trợ CT

Post by Công Minh » April 9th, 2018, 7:58 pm

Van NguyenThoai <thoaivan1959@yahoo.com.vn>
To:
Lan Nguyen,Chi Đàm,Lâm Thanh Hùng,Châu Lý,Đào Công Minh,nhuanthanhphan@gmail.com,Nguyen Kimberly,hhphm08@yahoo.com,Kim Hoa
Apr 9 at 4:17 PM

1000usd= 22.300.000₫+1.400.000₫ =23.700.000₫ làm 60 bao lì xì.
Đã trao 42 baox400.000₫ =16.800.000₫
gửi từ iPad của tôi Còn: 6.900.000₫
Ngoài 2.500usd mới nhận, quỹ tương trợ còn 100usd và 6.900.000₫

Post Reply

Return to “Thông Báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest