Tóm Tắc Lược Sử Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Chia sẻ hình ảnh kỷ niệm xưa
Post Reply
danhunglam
Site Admin
Posts: 315
Joined: August 21st, 2012, 12:08 pm

Tóm Tắc Lược Sử Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Post by danhunglam » March 3rd, 2013, 9:06 pm

Xin giới thiệu anh chị bài viết Tóm Tắc Lược Sử Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng của thầy Huỳnh ái Tông.
Anh chị vào trang nhà nầy http://ahvinhnghiem.org/CaoThang/
xong anh chị bấm nút Tổng quát rồi bấm đấu qua thị bên lề trái để đọc.
Thân mến,
Lâm Thanh Hùng

Post Reply

Return to “Hình Ảnh - Kỷ Niệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest