Tập Truyện Ma

Truyện kinh dị, thế giới vô hình
Post Reply
Hai Van
Posts: 13
Joined: June 2nd, 2011, 11:00 pm

Tập Truyện Ma

Post by Hai Van » November 9th, 2012, 12:33 am

Tác giả: Người Khăn Trắng, Nguyễn Lê Quân, và nhiều tác giả khác
Người đọc: Trái Táo

Link download 45 truyện ma, Mediafire

01. http://www.mediafire.com/?win84h0q9ra2w7w
02. http://www.mediafire.com/?0w3kfynd6onicn4
03. http://www.mediafire.com/?6ut3d051ge3pust
04. http://www.mediafire.com/?l108lap10sttmu0
05. http://www.mediafire.com/?totrdhzwz3s9lc2
06. http://www.mediafire.com/?el2kpg2qsalq2zq
07. http://www.mediafire.com/?uw4v6gqgy7994wg
08. http://www.mediafire.com/?7p66wvr922w5kbp
09. http://www.mediafire.com/?t1766k705o90ogi
10. http://www.mediafire.com/?cu76gn4hf5aib1i
11. http://www.mediafire.com/?i3b155i6watbqc9
12. http://www.mediafire.com/?pg9esp3djd4da7k
13. http://www.mediafire.com/?4625dfekzbz53p1
14. http://www.mediafire.com/?kcudlgjcjje5xeu
15. http://www.mediafire.com/?2lj9ih56431fta1
16. http://www.mediafire.com/?446i4d8hevty62o
17. http://www.mediafire.com/?r3vbe89odob4iic (P1)
17. http://www.mediafire.com/?9y1mnhbcyn5u3zm (P2)
18. http://www.mediafire.com/?033v388fpwzc4sq
19. http://www.mediafire.com/?3lsalpdd8any95v
20. http://www.mediafire.com/?y974t749634d4n0
21. http://www.mediafire.com/?hvckpl82ajged22
22. http://www.mediafire.com/?9ue200c4271uiqq
23. http://www.mediafire.com/?m8j8x0d22d7smob
24. http://www.mediafire.com/?6ak4a2oewb4ba91
25. http://www.mediafire.com/?17w0o01vkb3bfuz
26. http://www.mediafire.com/?c329w66nqun9cqn
27. http://www.mediafire.com/?n3g276q716pozxr
28. http://www.mediafire.com/?xvbxzri3ka1e0v2
29. http://www.mediafire.com/?lf41i2r210q8lrd
30. http://www.mediafire.com/?jfv6zge52382i1z
31. http://www.mediafire.com/?rtmif713n9gx78x
32. http://www.mediafire.com/?205y8q955i2e23j
33. http://www.mediafire.com/?vd8depzadtkpg71
34. http://www.mediafire.com/?vdobh0d0l40o1bd
35. http://www.mediafire.com/?iq3o832ck6y3iqb
36. http://www.mediafire.com/?q1qr5o3i2d3e3w6
37. http://www.mediafire.com/?c8jdgo7rfwltm13
38. http://www.mediafire.com/?50o0b7st0p61c0u
39. http://www.mediafire.com/?v4dj2bid5d8gv5f
40. http://www.mediafire.com/?i0v9xw26eyrkuo1
41. http://www.mediafire.com/?czb8p3qrp3331pr
42. http://www.mediafire.com/?mmn9t59o2orhhu1
43. http://www.mediafire.com/?x9bmqebdw21mqnz
44. http://www.mediafire.com/?40ccyhx4myiucsb
45. http://www.mediafire.com/?olqjr0l4qg9qdo2

Tên truyện

01-Người Đàn Bà Biến Mất – Người Khăn Trắng
02- Oan Thai – Người Khăn Trắng
03- Con Ma Gốc Khế – Người Khăn Trắng
04- Âm Hồn Trừng Phạt – Người Khăn Trắng
05- Khuyển Tinh – Người Khăn Trắng
06- Ba Nốt Ruồi Trên Xác Người Yêu – Người Khăn Trắng
07- Miếu Hai Cô – Người Khăn Trắng
08- Hồn Trăng – Người Khăn Trắng
09- Ma Chung Tình – Người Khăn Trắng
10- Bóng Lá Hồn Hoa – Nguyễn Thi Hoàng
11-Tan Theo Sương Mù – Nguyễn Thi Hoàng
12- Cái Đầu Báo Oán – Người Khăn Trắng
13- Am Cu Ly Xe – Thanh Tịnh
14- Giọt Máu Oan Nghiệt – Người Khăn Trắng
15- Con Ma Nhà Họ Lý – Người Khăn Trắng
16- Hồn Về Nữa Đêm – Người Khăn Trắng
17- Trang Lưu Bút Định Mệnh 01 – Người Khăn Trắng
17- Trang Lưu Bút Định Mệnh 02 End – Người Khăn Trắng
18- Con Tim Của Quỷ – Người Khăn Trắng
19- Tình Ma – Người Khăn Trắng
20- Quyển Sách Ma – Người Khăn Trắng
21- Đứa Con Ma – Người Khăn Trắng
22- Đồi Thiên Thu- – Người Khăn Trắng
23- Linh Miêu- – Người Khăn Trắng
24- Chiếc Xe Ma – Người Khăn Trắng
25- Bốn Oan Hồn Trong Căn Nhà Hoang – Người Khăn Trắng
26- Cô Gái Câm Trong Căn Nhà Hoang – Người Khăn Trắng
27- Cô Gái Chăn Vịt – Người Khăn Trắng
28- Con Ma Tuổi Teen – Nguyễn Lê Quân
29- Đêm Định Mệnh – Người Khăn Trắng
30- Hai Nén Hương Thề – Người Khăn Trắng
31-Hồn Ai Trên Đèo Cả – Người Khăn Trắng
32- Hờn Ghen Đến Chết – Người Khăn Trắng
33- Giọt Máu Oan Cù – Người Khăn Trắng
34- Hồn Ma Cô Đào Hát – Người Khăn Trắng
35- Lò Rèn Bên Suối – Người Khăn Trắng
36- Ma Khiêu Vũ – Người Khăn Trắng
37- Ma Rắn – Người Khăn Trắng
38- Mỹ Phụng – Người Khăn Trắng
39- Ngôi Mộ Cô Đơn – Người Khăn Trắng
40- Trúc Đào – Người Khăn Trắng
41- Người Mượn Hồn – Người Khăn Trắng
42- Người Vợ Hóa Khỉ – Người Khăn Trắng
43- Nữa Đêm Cầu Cơ – Người Khăn Trắng
44- Nước Mắt Bà Cô – Người Khăn Trắng
45- Quán Bên Đường – Người Khăn Trắng

Post Reply

Return to “Truyện Ma”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest