Mừng Xuân Mới

Các bài thơ do thành viên làm
Post Reply
danhunglam
Site Admin
Posts: 315
Joined: August 21st, 2012, 12:08 pm

Mừng Xuân Mới

Post by danhunglam » December 29th, 2016, 12:12 pm

Mừng Xuân Mới
Năm tàn nâng chén tiễn đưa
Chúc cho nước Việt gió mưa thuận hòa .
Chúc quốc nội tình nhà son sắt
Chúc hải ngoại kết chặt tình nồng
Con Hồng cháu Lạc trời Đông
Năm châu bốn bể quyết không kém người .
Mừng tuổi trẻ vì đời, vì nước
Mừng sức già chung bước góp phần
Vì nhà, vì nước, vì dân
Trời Nam độc lập, hết quân hung tàn.
Chúc nước Việt có trang sử mới
Chúc trời Nam quật khởi kiên cường
Chung vai kiến tạo quê hương
Dân Nam tự chủ, tự cường ấm no.
Hương Cả

Post Reply

Return to “Thành Viên Sáng Tác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest